ΣΥΝΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ

Η Πρωτοπαθής Οσφυαλγία αποτελεί το 40-45% όλων των περιπτώσεων. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι μεταξύ των δύο τύπων της Πρωτοπαθούς Οσφυαλγίας, ο μη-φλεγμονώδης τύπος αποτελεί το 90% των περιπτώσεων ενώ ο φλεγμονώδης τύπος χωρίς την συμπερίληψη της Ισχιαλγίας αποτελεί μόνο το 10% των περιπτώσεων.

Η Πρωτοπαθής Ισχιαλγία αποτελεί το άλλο 40-45% των περιπτώσεων. Η Πρωτοπαθής Ισχιαλγία ψυχολογικής προελεύσεως αποτελεί το 99%+ των περιπτώσεων. Το υπόλοιπο 1% ή πιο λίγο από το 1% περιλαμβάνει άλλους σπάνιους παράγοντες.

Από την άλλη η Δευτερογενής Οσφυαλγία ή/και η Δευτερογενής Ισχιαλγία αποτελούν το υπόλοιπο 5-10% των περιπτώσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας ασθενής μπορεί να παρουσιάσει Πρωτοπαθή Οσφυαλγία, ή/και να παρουσιάσει Πρωτοπαθή Ισχιαλγία, ή/και να παρουσιάσει Δευτεροπαθή Οσφυαλγία/Ισχιαλγία άλλων παθήσεων. Άλλος ασθενής μπορεί να παρουσιάσει Πρωτοπαθή Ισχιαλγία, ή/και και να παρουσιάσει Πρωτοπαθή Οσφυαλγία, ή/και να παρουσιάσει Δευτεροπαθή Ισχιαλγία με ή χωρίς Δευτεροπαθή Οσφυαλγία άλλων παθήσεων.

Περαιτέρω, άλλος ασθενής μπορεί να παρουσιάσει Δευτεροπαθή Οσφυαλγία που οφείλεται σε άλλες αιτίες, με ή χωρίς άλλα συμπτώματα, αλλά χωρίς την παρουσία Πρωτοπαθούς Οσφυαλγίας ή/και Πρωτοπαθούς Ισχιαλγίας.

Τα πιο πάνω παραδείγματα δίνονται μόνον με σκοπό να δωθεί μια ιδέα των διαφόρων πιθανοτήτων που μπορούν να συμβούν όσον αφορά την φύση της Οσφυαλγίας κα της Ισχιαλγίας.

Όπωσδηποτε, οι πλείστες των περιπτώσεων είναι ξεκάθαρες, δηλ. είτε η πάθηση θα είναι Πρωτοπαθής Οσφυαλγία, ή Πρωτοπαθής Ισχιαλγία.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ SELF-SHIATSU!!!

1. ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ

2. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ / ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

3. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ (ΠΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ)

4. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΙΣΧIΑΛΓΙΑ

 

 

http://www.shiatsu1.com

http://www.shiatsu.com.cy